Monday, December 27, 2010

Karibu Cousin

Goodbye long dry
arid iris in big sky
blue eye
my heart and I
no longer
Gondwana but
wander westward
nearer
Tanzania
karibu cousin!
Your eyes mirror
the smiles we left behind

Tutaonana kaskazi
Jangwa jicho katika kikubwa anga
bluu jicho
mimi nawangu moyo
tunaacha
kutanga Gondwana
lakini magharibi
karibu na
Tanzania
welcome Binamu!
Jicho vyenu
ziko vioo
badala ya
vicheko
tunaacha